Sportvelden en Openbaar Groen

De korrelgrootteverdeling (granulaire samenstelling) is één van de meest belangrijke fysische kenmerken van grond. Veel eigenschappen van de bodem, zoals bewerkbaarheid, doorlaatbaarheid en adsorbtiecapaciteit hangen samen met de korrelgrootteverdeling. Deze factoren kunnen een rol spelen bij de aanleg of renovatie van particuliere tuinen en openbaar groen.

Daarnaast kan onderzoek naar de granulaire samenstelling van de toplaag worden uitgevoerd bij aanleg, renovatie en/of het laten bezanden van sportvelden.

In het onderzoek naar de granulaire samenstelling wordt gekeken naar verschillende granulaire fracties, het M50-getal, D60/D10, zuurgraad (pH) en het gehalte aan organische stof.

Aanvullend kan onderzoek worden uitgevoerd naar de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem of alleen in de toplaag. Hiermee beschikt u over een set onmisbare gereedschappen voor renovatie, bezanding en/of bemesting. ed0 Li

Download het opdrachtformulier Sportvelden en Openbaar Groen